Lubin

De resurser barnhemmen förfogar över i stora delar av europa är inte tillräckliga för att tillgodose alla barns behov. Detta uppmärksamade vi hos den omfattande föreningen PCOiW (District center of care and education), vilket omfattar tre barnhem.

Vårat ändamål är att förbereda barnen för ett självständigt liv. Vi bidrar med pedagogstöd, utbildning och har vårdhavanden som följer upp barnens utveckling. Tyvärr förfogar de inte över tillräckliga resurser och kan inte bistå med den hjälp de själva önskar. 

Olawa

"Dom Dzeicka w Olawie" (barnhemmets nam) i Olawa, Polen bedriver ett omfattande utvecklingsarbete för barnen. Man har som ändamål att säkerställa att de föräldralösa barnen får en trygg uppväxt i en utvecklande miljö, som lägger grunden för att dessa senare ska kunna ta sig ut i vuxenlivet och bli självgående individer.

Barnhemmet förfogar dessvärre över allt för få resurser och genom att bistå med hjälp till föreningen har vi möjlighet att främja utvecklingsarbetet.