Skänk kläder till välgörenhetsändamål. en liten insats gör stor skillnad.

Du kan lämna din gåva i någon av våra containrar på återvinningscentraler. Vi tar hand om kläder av alla slag. Tveka inte på att lämna gamla kläder ifall det inte faller er i bruk. Vi återanvänder din gåva för att skapa resurser till vårt välgörenhetsarbete. 

Stöd oss med swish!

Swish är ett betalningssätt för att göra transaktioner via din mobiltelefon. Nu har ELIA registrerat ett Swishkonto som du kan använda för att stödja oss. Numret är 1239005869.
Välj ett valfritt belopp* som du vill skicka till ändamålet. 
Genom att swisha godkänner du att ELIA får ta kontakt med dig. Vi efterföljer personuppgiftslagen.
För att swisha pengar till oss krävs det att du har Swish-appen på din mobil eller surfplatta. 

FAQ om att skänka

Vart går förtjänsten från försäljningen?
Verksamhetsidén är att skapa ett överskott som används till att stödja kampen mot den utpräglade fattigdomen mot barn i Europa. Vi är en ideell förening som har för avsikt att varje år utöka vår försäljning, vilket i sin tur innebär utökat bistånd till ändamålet. Ytterligar har det även en god effekt på världens miljöpåverkan.

ELIA har 90-konto, vilket innebär att Svensk Insamlingskontroll kontrollerar våra intäkter. Vi har som krav att minst 75 procent av vårt årliga överskott skall gå till bistånd. Vi stödjer idag projekt i Polen, läs gärna mer om det under verksamhetsområden!
Vidare strategi är att på några års sikt har för avsikt att expandera organiskt med nya verksamhetsområden och utökad aktivitet. Vår stora målsättning är att bistå med hjälp till barnhem runtom i Europa.

Stöd oss med en gåva till plusgiro 900586-9

Utöver materiella ting kan du också stödja Elias välgörenhetsarbete genom en pengagåva på postgiro 900586-9. 

90-kontot som Elia innehar, granskas av Svensk Insamlingskontroll som kontrollerar att minst 75 procent av de totala intäkterna går till verksamhetens ändamål och högst 25 procent till administration.
För mer information besök: www.insamlingskontroll.se

Klädbehållarna

Bilden till vänster påvisar hur Elias återvinningscontainrar ser ut. Här kan ni skänka kläder av alla slag och leksaker.