Din gåva gör skillnad

______________________________________________
 

VAD VI GÖR

Vi är en ideell förening som inriktar sig på den utpräglade fattigdomen i Europa. Vårat primära ändamål är att bistå med hjälp för samhällets mest utsatta barn. Vi inriktar oss på klädinsamling, vars inkommande likvida medel till verksamheten skall skänkas till barn i behov av bättre levnadsstandard. 

Varför

Grunden till ELIA lades då nuvarande styrelse befann sig i Polen och kom till insikt om att de resurser barnhemmen förfogade över inte var tillräckliga för att tillgodose alla barns behov. 

Nuvarande föreningsmedlemmar insåg att små insatser kan göra stor skillnad.  

 

VÅR vision

Den grundläggande idén bygger på att det ska vara enkelt att ge och bidra till barns välmående och framtid. 

Vår vision är att med tillgängliga insatser skapa förutsättningar på lång sikt för barnen att leva ett värdigt liv, med möjligheter att studera, stå på egna ben och att skapa sin egen framtid. 

ELIA är en ideell förening som verkar för en rättvis och hållbar värld. Vi säkerställer att det som samlas in går till det välgörande ändamålet. Vi är innehavare av 90-konto och garanterar att vi tar hand om ditt bidrag på ett ansvarsfullt sätt.